Tiếng NgaSửa đổi

Thán từSửa đổi

э

  1. Ê!, này!

Tham khảoSửa đổi