Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwaː˧˧ ha̰ʔwk˨˩kʰwaː˧˥ ha̰wk˨˨kʰwaː˧˧ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwa˧˥ hawk˨˨xwa˧˥ ha̰wk˨˨xwa˧˥˧ ha̰wk˨˨

Danh từ sửa

khoa học

  1. Hệ thống kiến thức kinh nghiệm của loài người do cộng đồng các nhà khoa học tìm ra.
    Nghiên cứu khoa học.
    Hội nghị khoa học.

Dịch sửa

Tính từ sửa

khoa học

  1. Thuộc khoa học.

Dịch sửa