Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈdʒæk/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

jack /ˈdʒæk/

 1. Quả mít.
 2. (Thực vật học) Cây mít.
 3. Gỗ mít.

Danh từ

sửa

jack /ˈdʒæk/

 1. (Hàng hải) Lá cờ ((thường) chỉ quốc tịch).

Thành ngữ

sửa

Danh từ

sửa

jack (từ cổ,nghĩa cổ) /ˈdʒæk/

 1. Áo chẽn không tay (của lính).
 2. Bình bằng da (để đựng nước, rượu... ) ((cũng) black jack).

Danh từ

sửa

jack /ˈdʒæk/

 1. Giắc (tên riêng, cách gọi thân mật của tên Giôn).
 2. Người con trai, ((cũng) Jack).
  every man jack — mọi người
  Jack and Gill (Jill) — chàng và nàng
 3. (Như) Jack_tar.
 4. Nhân viên, thợ, người đi làm thuê làm mướn, người làm những công việc linh tinh ((cũng) Jack).
  Jack in office — viên chức nhỏ nhưng hay làm ra vẻ ta đây quan trọng
 5. (Đánh bài) Quân J.
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) tiến.
 7. (Quân sự) , (từ lóng) lính quân cảnh.
 8. (Động vật học) Cá chó nhỏ.
 9. (Kỹ thuật) Cái kích ((cũng) cattiage jack); cái palăng; tay đòn, đòn bẩy.
 10. Giá, bệ đỡ.
 11. Cái đế rút giày ống ((cũng) boot jack).
 12. Máy để quay xiên nướng thịt.
 13. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đuốc, đèn (để đi săn hoặc câu đêm) ((cũng) jack light).

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

jack ngoại động từ /ˈdʒæk/

 1. (Thường + up) kích lên (xe ô tô... ).
 2. Săn bằng đuốc, săn bằng đèn; câu bằng đuốc, câu bằng đèn.

Thành ngữ

sửa

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
jack
/dʒak/
jacks
/ʒak/

jack /dʒak/

 1. (Kỹ thuật) Jắc, chốt cắm (điện thoại).

Tham khảo

sửa