Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋo̰ʔt˨˩ŋo̰k˨˨ŋok˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋot˨˨ŋo̰t˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Chết ngột.

Dịch sửa

Tham khảo sửa