Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
san˧˧ʂaŋ˧˥ʂaŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂan˧˥ʂan˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

săn

 1. Nói sợi xe chặt.
  Chỉ săn.
 2. Nói da thịt co chắc lại.
  Da săn.
 3. Ph. Nói nước chảy mạnh, chảy mau.
  Nước chảy săn.

Động từ

sửa

săn

 1. Đuổi bắt hay bắn chim hoặc thú vật.
  Săn hươu.
 2. Đuổi theo, đi lùng để bắt.
  Săn kẻ cướp.

Tham khảo

sửa