Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋe̤˨˩ŋe˧˧ŋe˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋe˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nghề

 1. Đồng nghĩa với nghề nghiệp. Công việc hằng ngày làm để sinh nhai.
  Nghề thợ tiện.
  1. Nghề nghiệp, đồng nghĩa với nghệ nghiệp, nghề làm để mưu sống.
   Mỗi người phải có một nghề nghiệp.
  2. Nghề ngỗng: nghề, dùng với ý xấu.
   Lông bông chẳng có nghề ngỗng gì.
 2. Tài hoa về một môn gì.
  Nghề chơi cũng lắm công phu.
  Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm (Truyện Kiều)
 3. Khỉ.
  Hình dung xấu như con nghề

Tính từ sửa

nghề

 1. Thông thạo (thô tục).
  Anh ấy bắn chim nghề lắm.

Tham khảo sửa