Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tḭ̈ʔk˨˩tḭ̈t˨˨tɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïk˨˨tḭ̈k˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

tịch

  1. Nói người tu hành theo Phật giáo chết.
    Sư cụ đã tịch.

Động từ sửa

tịch

  1. "Tịch thu" nói tắt.
    Bị tịch hết nhà cửa.

Tham khảo sửa