Tra từ bắt đầu bởi
tinh

Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧tïn˧˥tɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥tïŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

tinh

 1. Yêu quái.
  Con tinh.
 2. Tinh dịch hoặc tinh khí (nói tắt).
 3. Phần xanhvỏ tre, nứa.
 4. Cờ hiệu
  Tiếng chuông dậy đất, bóng tinh rợp đường (Truyện Kiều)

Phó từ Sửa đổi

tinh

 1. Hoàn toàn chỉ là.
  Ăn tinh gạo.

Tính từ Sửa đổi

tinh

 1. Thông thạo.
  Khen rằng bút pháp đã tinh (Truyện Kiều)
 2. Thấy nhanh, hiểu nhanh.
  Tinh mắt.
  Tinh ý.
 3. Tinh quái (nói tắt).
  Nghịch tinh.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi