Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zut˧˥ʐṵk˩˧ɹuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹut˩˩ɹṵt˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

rút

 1. Lấy từ trong ra.
  Rút tay ra khỏi túi.
  Rút quân bài.
 2. Thu về, trở lại chỗ .
  Rút tiền gửi tiết kiệm.
 3. Chọn lọc, đúc kết những điều cần thiết.
  Rút kinh nghiệm.
  Rút ra bài học bổ ích.
 4. Kéo về phía mình.
  Rút dây.
  Rút rơm.
 5. Chuyển vào sâu, về phía sau.
  Rút quân vào rừng.
  Rút vào hoạt động bí mật.
 6. Giảm bớt.
  Rút ngắn thời hạn.
  Rút bớt chỉ tiêu, kế hoạch.
 7. Như rau rút

Dịch sửa

Tham khảo sửa