Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
black

Cấp hơn
blacker

Cấp nhất
blackest

black (cấp hơn blacker, cấp nhất blackest) /ˈblæk/

 1. Đen.
 2. Mặc quần áo đen.
 3. Da đen.
  a black woman — người đàn bà da đen
 4. Tối; tối tăm.
  black as ink — tối như mực
  black night — đêm tối tăm
 5. Dơ bẩn, bẩn thỉu.
  black hands — những bàn tay dơ bẩn
 6. Đen tối, ảm đạm, buồn rầu, hy vọng.
  things look black — sự việc có vẻ đen tối vô hy vọng
  black tidings — tin buồn
 7. Xấu xa, độc ác; kinh tởm, ghê tởm.
  black crimes — những tội ác ghê tởm

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

black (không đếm được) /ˈblæk/

 1. Màu đen.
 2. Sơn đen.
 3. Quần áo đen, áo tang.
  to be in black — mặc quần áo đen; mặc áo tang
 4. Người da đen.
 5. Bụi bẩn, mồ hóng.

Ngoại động từSửa đổi

black ngoại động từ /ˈblæk/

 1. Làm đen, bôi đen.
 2. Đánh xi đen (giày).

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi