Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kḭʔp˨˩kḭp˨˨kip˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kip˨˨kḭp˨˨

Phồn thể Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

kịp

  1. Vừa đúng lúc cần thiết để khỏi lỡ; có đủ thời gian.
    Đi mau cho kịp giờ tàu.
  2. Đến mức ngang hàng.
    Học sao cho kịp các bạn.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi