Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kḭʔp˨˩kḭp˨˨kip˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kip˨˨kḭp˨˨

Phồn thể sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

kịp

  1. Vừa đúng lúc cần thiết để khỏi lỡ; có đủ thời gian.
    Đi mau cho kịp giờ tàu.
  2. Đến mức ngang hàng.
    Học sao cho kịp các bạn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa