Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

jacks

  1. Động từ jack chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi