Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ʔm˨˩ja̰m˨˨jam˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟam˨˨ɟa̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dặm

 1. Đơn vị đo đường dài vào khoảng gần.
 2. Mét.
  Sai một li đi một dặm. (tục ngữ)
  Muôn dặm đường xa, biết đến đâu (Tố Hữu)
  Ngàn dặm chơi vơi (Ca nam bình
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của Ca nam bình, thêm nó vào danh sách này.
  )
 3. Đường đi.
  Bóng chiều đã ngả, dặm về còn xa (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa