Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sum˧˥sṵm˩˧sum˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sum˩˩sṵm˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ

sửa

xúm

  1. Tụ tập nhau lại quanh một điểm.
    Các cháu xúm quanh .
    Xúm vào giúp, mỗi người một tay.

Tham khảo

sửa