Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔ˨˩ hɔ̰ʔp˨˩tṵ˨˨ hɔ̰p˨˨tu˨˩˨ hɔp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tu˨˨ hɔp˨˨tṵ˨˨ hɔ̰p˨˨

Động từ

sửa

tụ họp

  1. Cùng nhau tập hợp lại một nơi với mục đích nhất định.
    Mọi người tụ họp quanh bếp lửa trò chuyện.

Tham khảo

sửa