Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ hï̤ŋ˨˩tʰan˧˧ hïn˧˧tʰan˨˩ hɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ hïŋ˧˧

Động từ

sửa

thành hình

  1. Được tạo thànhmức chỉ mớinhững nét chính.
    Ngôi nhà đã thành hình, nhưng chưa có cửa.

Tham khảo

sửa