Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+6F6D, 潭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6D

[U+6F6C]
CJK Unified Ideographs
[U+6F6E]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. (Thơ ca) (the profound) đáy sâu thăm thẳm (của đại dương, của tâm hồn…).

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đầm, đậm, đàm, chằm, đằm, đám

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤m˨˩ ɗə̰ʔm˨˩ ɗa̤ːm˨˩ ʨa̤m˨˩ ɗa̤m˨˩ ɗaːm˧˥ɗəm˧˧ ɗə̰m˨˨ ɗaːm˧˧ ʨam˧˧ ɗam˧˧ ɗa̰ːm˩˧ɗəm˨˩ ɗəm˨˩˨ ɗaːm˨˩ ʨam˨˩ ɗam˨˩ ɗaːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəm˧˧ ɗəm˨˨ ɗaːm˧˧ ʨam˧˧ ɗam˧˧ ɗaːm˩˩ɗəm˧˧ ɗə̰m˨˨ ɗaːm˧˧ ʨam˧˧ ɗam˧˧ ɗaːm˩˩ɗəm˧˧ ɗə̰m˨˨ ɗaːm˧˧ ʨam˧˧ ɗam˧˧ ɗa̰ːm˩˧