Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aːn˧˥a̰ːŋ˩˧aːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aːn˩˩a̰ːn˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

án

 1. Bàn caohẹp mặt.
 2. Vụ phạm pháp hoặc tranh chấp quyền lợi cần được xét xử trước toà án.
  Vụ án chưa xử. — Án giết người.
 3. Quyết định của toà xử một vụ án.
  Bản án tử hình.
  Chống án.
 4. Án sát (gọi tắt).

Động từ sửa

án

 1. Chắn ngang, làm ngăn lại.
  Núi án sau lưng.
  Xe chết nằm án giữa đường.
 2. (Kết hợp hạn chế) . Đóng quân lại một chỗ.
  Án quân lại nằm chờ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa