Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zam˧˧jam˧˥jam˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟam˧˥ɟam˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dăm

 1. Mảnh vật liệu thường là tre, gỗ, nhỏ và mỏng.
  Dăm tre.
  Dăm cối.
 2. (Dùng phụ sau d., trong một số tổ hợp) . Mảnh nhỏ vụn.
  Đá dăm.
  Xương dăm.
 3. Dăm kèn (nói tắt).
  Clarinet là loại kèn có dăm đơn.
 4. Từ chỉ số ước lượng trên dưới năm.
  Cần dăm bữa là xong.
  Dăm ba.
  Dăm bảy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

dăm

 1. nặng.

Động từ sửa

dăm

 1. chìm.
 2. ỉm đi.
 3. giấu.
  Chỉa cúa xạ mà te dăm sle bấu hẩư cầư chắc.
  Có giấy của xã về, nó giấu đi không cho ai biết.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên