Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa

Bắt nguồn từ từ tiếng Hán thựong cổ “含” /*Cəә-m-kˤ[əә]m/ (âm Hán Việt: hàm).

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣo̤m˨˩ɣom˧˧ɣom˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣom˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

gồm

  1. Có tất cả từ những bộ phận hợp thành.
    Vở kịch gồm ba màn .
    Cuốn sách gồm năm chương.

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa