Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Bắt nguồn từ từ tiếng Hán thựong cổ “含” /*Cəә-m-kˤ[əә]m/ (âm Hán Việt: hàm).

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣo̤m˨˩ɣom˧˧ɣom˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣom˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

gồm

  1. Có tất cả từ những bộ phận hợp thành.
    Vở kịch gồm ba màn .
    Cuốn sách gồm năm chương.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa