Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤m˨˩jam˧˧jam˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟam˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dằm

  1. Mảnh nhỏ bằng tre nứa, gỗ lạt đâmgãy lại trong da thịt.
    Nhổ dằm.

Tham khảo sửa