Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɛm˧˧ɗɛm˧˥ɗɛm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɛm˧˥ɗɛm˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đem

  1. Mang theo mình.
    Đem tiền đi mua hàng
  2. Dẫn theo mình.
    Đem con đến nhà trẻ
  3. Đưa ra.
    Làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa