Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaw˧˧ɲaw˧˥ɲaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaw˧˥ɲaw˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nhau

 1. Bộ phận đặc biệtdạ con, có chức năng trao đổi chất dinh dưỡng giữa cơ thể mẹthai.
  Cuống nhau.
  (Nơi) chôn nhau cắt rốn.
 2. Trẻ em làm thuê, nhặt than, đội than, đội đá ở mỏ dưới chế độ .
 3. (Chỉ dùng làm bổ ngữ) .
 4. Từ biểu thị quan hệ tác động qua lại giữa các bên.
  Đánh nhau.
  Giúp đỡ nhau.
  Yêu nhau.
  Xoa hai tay vào nhau.
 5. Từ biểu thị quan hệ tác động của một bên này đến bên kia, giữa các bên có quan hệ gắn bó mật thiết.
  Tiễn đưa nhau.
  Tìm đến thăm nhau.
  Hai chị em hơn nhau ba tuổi.
 6. Từ biểu thị quan hệ cùng hoạt động giữa nhiều bên.
  Xúm nhau lại.
  Họp mặt nhau một buổi.
  Phối hợp chặt chẽ với nhau.

Dịch sửa

Tham khảo sửa