Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiən˧˥ ha̤jŋ˨˩tiə̰ŋ˩˧ han˧˧tiəŋ˧˥ han˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiən˩˩ hajŋ˧˧tiə̰n˩˧ hajŋ˧˧

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

tiến hành

  1. Làm, được thực hiện.
    Tiến hành thảo luận.
    Công việc tiến hành thuận lợi.

Tham khảo

sửa