Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̰ʔm˨˩jə̰m˨˨jəm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəm˨˨ɟə̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dậm

  1. Cũng viết: giậm
  2. Nhấc chân cao rồi nện mạnh xuống.

Động từ sửa

dậm

  1. Một dụng cụ đánh .
  2. Cũng viết: giậm

Dịch sửa

Tham khảo sửa