Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

show /ˈʃoʊ/

 1. Sự bày tỏ.
  to vote by show of hands — biểu quyết bằng giơ tay
 2. Sự trưng bày; cuộc triển lãm.
 3. Sự phô trương, sự khoe khoang.
  a fine show of blossom — cảnh muôn hoa khoe sắc
 4. (Thông tục) Cuộc biểu diễn.
  a film show — một buổi chiếu phim
 5. Bề ngoài, hình thức, sự giả đò, sự giả bộ.
  to do something for show — làm việc gì để lấy hình thức
  to be fond of show — chuộng hình thức
  his sympathy is mere show — vẻ thiện cảm của anh ta chỉ là giả đồ
 6. (Từ lóng) Cơ hội, dịp.
  to have no show at all — không gặp dịp
 7. (Y học) Nước đầu ối.
 8. (Từ lóng) Việc, công việc kinh doanh, việc làm ăn.
  to run (boss) the show — điều khiển mọi việc
 9. (Quân sự) , (từ lóng) trận đánh, chiến dịch.

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

show ngoại động từ showed; showed, shown /ˈʃoʊ/

 1. Cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem; tỏ ra.
  an aperture shows the inside — một khe hở cho ta thấy phía bên trong
  to show trained tress — trưng bày cây cảnh
  to show neither joy nor anger — không tỏ ra vui mà cũng không tỏ ra giận
  to favour to somebody — tỏ sự chiếu cố đối với ai
 2. Tỏ ra, tỏ rõ.
  to show intelligence — tỏ ra thông minh
  to show the authenticity of the tale — tỏ rõ câu chuyện là có thật
 3. Chỉ, bảo, dạy.
  to show someone the way — chỉ đường cho ai
  to show someone how to read — dạy ai đọc
 4. Dẫn, dắt.
  to show someone round the house — dẫn ai đi quanh nhà
  to show someone to his room — dẫn ai về phòng

Chia động từ

sửa

Nội động từ

sửa

show nội động từ /ˈʃoʊ/

 1. Hiện ra, xuất hiện, trông , ra trước công chúng, (thông tục) mặt, lòi ra.
  buds are just showing — nụ hoa đang nhú ra
  he never shows [up] at big meetings — hắn không bao giờ ló mặt ra ở các cuộc họp lớn
  your shirt's tails are showing — đuôi áo sơ mi anh lòi ra

Thành ngữ

sửa

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
show
/ʃɔ/
shows
/ʃɔ/

show

 1. (Sân khấu) Buổi đơn diễn (của một nghệ sĩ).

Từ đồng âm

sửa

Tham khảo

sửa

Tham khảo

sửa