Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɔ̰˧˩˧ zɔʔɔ˧˥˧˩˨ ʐɔ˧˩˨˨˩˦ ɹɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩ ɹɔ̰˩˧˧˩ ɹɔ˧˩tɔ̰ʔ˧˩ ɹɔ̰˨˨

Định nghĩa sửa

tỏ rõ

  1. Làm cho thấy .

Dịch sửa

Tham khảo sửa