Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lam˧˥la̰m˩˧lam˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lam˩˩la̰m˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lắm

 1. Đạt mức độ cao hơn bình thường.
  Khổ lắm anh à.
  Buồn lắm.
  Cô ấy xinh lắm.

Tính từ sửa

lắm

 1. số lượng được coihơn bình thường.
  Lắm mồm lắm miệng.
  Lắm tiền.
  Lắm con thì khổ.
  Lắm thầy thối ma. (tục ngữ)

Tham khảo sửa