Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥lɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩lɔ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. (Ph.) . Lúa.

Động từ sửa

  1. Để lộ một phần nhỏ (thường là cao nhất) ra khỏi vật che khuất.
    đầu trên bức tường.
    Mặt trời vừa lên sau dãy núi.

Tham khảo sửa