Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
i˧˧ ha̰ʔwk˨˩i˧˥ ha̰wk˨˨i˧˧ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
i˧˥ hawk˨˨i˧˥ ha̰wk˨˨i˧˥˧ ha̰wk˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ riêng sửa

Y học

  1. Một bộ sách y học cổ truyền.

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa