Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kïŋ˧˧ zwajŋ˧˧kïn˧˥ jwan˧˥kɨn˧˧ jwan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kïŋ˧˥ ɟwaŋ˧˥kïŋ˧˥˧ ɟwaŋ˧˥˧

Động từSửa đổi

kinh doanh

  1. Tổ chức buôn bán để thu lời lãi.
    Đầu tư vốn để kinh doanh.
    Cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi