Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zat˧˥ja̰k˩˧jak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟat˩˩ɟa̰t˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

dắt

  1. Nắm dẫn đi, đưa đi cùng với mình.
    Dắt em đi chơi.
    Dắt xe đạp.
    Dắt trâu ra đồng.

Tham khảo Sửa đổi