Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɛm˧˧sɛm˧˥sɛm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɛm˧˥sɛm˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

xem

 1. Nhìn để biết, để hiểu ý nghĩa.
  Xem chợ.
  Xem cảnh.
  Xem sách.
  Xem báo
 2. Xét .
  Cần phải xem sổ sách kế toán
 3. Đối đãi.
  Khi thầy, khi tớ, xem thường, xem khinh (K
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của K, thêm nó vào danh sách này.
  )
 4. Dựa vào thứ đoán việc tương lai.
  Xem số tử vi.

Tham khảo sửa

Tiếng Cống sửa

Số từ sửa

xem

 1. ba.