(Đổi hướng từ kỳ)

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ki̤˨˩ki˧˧ki˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ki˧˧

Phiên âm Hán–ViệtSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

, kỳ

 1. Thời gian áng chừng xảy ra một sự việc.
  sinh nở.
  lương.
 2. Thời gian qui định trước.
  họp Quốc hội.
 3. Thời gian làm việc gì trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai.
  trước tôi vào Nam có đến thăm ông ấy.
  này tôi bận soạn giáo trình.
  sau anh nhớ mua giùm quyển sách ấy.
 4. Mỗi giai đoạn trong quá trình chuyển vận của một bộ máy.
  Động cơ bốn .
 5. Miền địa lí đã qui định.
  Bọn xâm lược chiếm ba của ta (Hồ Chí Minh)
 6. Như cờ
  Quốc tung bay phấp phới.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tính từSửa đổi

, kỳ

 1. Lạ lùng.
  Làm như thế quá.

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Động từSửa đổi

, kỳ

 1. Cọ vào da cho ra ghét.
  Rửa mặt phải xát vài ba lần mới sạch (Hồ Chí Minh)

Phó từSửa đổi

, kỳ trgt.

 1. Đến mức.
  Đã làm việc gì cũng cho đến thật đẹp, thật xong, thật tốt (Hoàng Đạo Thúy)
  Hăng hái làm cho được (Hồ Chí Minh)

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi