Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miə̤n˨˩miəŋ˧˧miəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miən˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

miền

 1. Phần đất đai của một nước mang rõ rệt một tính chất địa lý.
  Miền duyên hải.
  Miền trung du.
  Miền đồng bằng.
  Miền rừng núi.
  Miền ngược.
  Miền xuôi.
 2. Phần đất đai thuộc một nước xác định đại khái theo phương.
  Ninh Thuận, Bình Thuận là những tỉnh miền Nam Trung bộ.
  Miền Tây Bắc gồm những tỉnh có núi rừng trùng điệp.

Tham khảo sửa