Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kiʔi˧˥ki˧˩˨ki˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kḭ˩˧ki˧˩kḭ˨˨

Tính từ Sửa đổi

 1. (làm việc gì) có sự chú ý đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ, không hoặc rất ít để có sai sót.
  Đọc đề bài trước khi làm.
  Suy nghĩ trước khi nói.
  Quyển sách được biên tập rất .
 2. (khẩu ngữ) (làm việc gì) một cách công phu hoặc với thời gian lâu để có hiệu quả cao hơn.
  Giấu cho thật .
  Nhai no lâu, cày sâu tốt lúa. "thành ngữ"

Đồng nghĩa Sửa đổi

Trái nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 • Kĩ, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam