Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɛ̤˨˩˧˧˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. (Đph) .
  2. Cây cọ.
    Quạt lá .
  3. Loài nhỏ hình giống con tắc kè.
  4. Doi đá xâybờ sông để chống nước xói.
    Xây đắp đập.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi