Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kḭ˧˩˧ki˧˩˨ki˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ki˧˩kḭʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

kỷ

  1. (Địa lý học) .
  2. Mỗi thời kỳ của một đại địa chất.
  3. Bàn con.
    Kỷ chè.
  4. Can thứ sáu trong thập can.
    Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý.

Dịch sửa

Tham khảo sửa