Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xə̰ːj˧˩˧kʰəːj˧˩˨kʰəːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xəːj˧˩xə̰ːʔj˧˩

Động từ sửa

khởi

  1. Để bắt đầu một cái gì đó.
    khởi động làm.

Dịch sửa