Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaː˧˥ ʨï̤ŋ˨˩kwa̰ː˩˧ tʂïn˧˧waː˧˥ tʂɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaː˩˩ tʂïŋ˧˧kwa̰ː˩˧ tʂïŋ˧˧

Danh từ sửa

quá trình

  1. Con đường biến hóa, tiến triển, phát triển.
    Quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.
    Quá trình sinh trưởng của thực vật.
    Nhận thức là cả một quá trình.

Dịch sửa

Tham khảo sửa