Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaː˧˥ ʨï̤ŋ˨˩kwa̰ː˩˧ tʂïn˧˧waː˧˥ tʂɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaː˩˩ tʂïŋ˧˧kwa̰ː˩˧ tʂïŋ˧˧

Danh từ Sửa đổi

quá trình

  1. Con đường biến hóa, tiến triển, phát triển.
    Quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.
    Quá trình sinh trưởng của thực vật.
    Nhận thức là cả một quá trình.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi