Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ki˧˧ki˧˥ki˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ki˧˥ki˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ky

  1. Đồ đan bằng tre dùng để xúc đất, hót rác.

Tham khảo Sửa đổi