Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ki˧˧ki˧˥ki˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ki˧˥ki˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ky

  1. Đồ đan bằng tre dùng để xúc đất, hót rác.

Tham khảo sửa