Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twiə̤n˨˩twiəŋ˧˧twiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twiən˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

tuyền

  1. Cái vườn tuyền những cam.

Dịch sửa

Tham khảo sửa