Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xə̰n˧˩˧kʰəŋ˧˩˨kʰəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xən˧˩xə̰ʔn˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

khẩn

  1. Cần được làm ngaynhanh.
    Công văn khẩn.
    Đánh một bức điện khẩn.

Động từ sửa

khẩn

  1. Khai phá đất hoang.
    Khẩn được
  2. Héc-ta đất.

Dịch sửa

Tham khảo sửa