Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xə̰n˧˩˧kʰəŋ˧˩˨kʰəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xən˧˩xə̰ʔn˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

khẩn

  1. Cần được làm ngaynhanh.
    Công văn khẩn.
    Đánh một bức điện khẩn.

Động từ

sửa

khẩn

  1. Khai phá đất hoang.
    Khẩn được
  2. Héc-ta đất.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa