Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈkɔrs]

Danh từSửa đổi

course /ˈkɔrs/

 1. Tiến trình, dòng; quá trình diễn biến.
  the course of a river — dòng sông
  the course of events — quá trình diễn biến các sự kiện
 2. Sân chạy đua, vòng chạy đua; trường đua ngựa ((cũng) race course).
 3. Hướng, chiều hướng; đường đi.
  the ship is on her right course — con tàu đang đi đúng hướng
 4. Cách cư xử, cách giải quyết; đường lối, con đường (nghĩa bóng).
  to follow a dangerous course — theo con đường nguy hiểm
  to hold one's course — theo con đường đã vạch sẵn
  to take its course — theo con đường của nó; cứ tiến hành
  several courses open before us — trước mắt chúng ta có nhiều cách giải quyết
 5. Món ăn (đưa lần lượt).
 6. Loạt; khoá; đợt; lớp.
  course of lectures — một loạt bài giảng, một đợt thuyết trình
 7. Hàng gạch, hàng đá.
 8. (Số nhiều) Đạo đức, tư cách.
 9. (Số nhiều) Kỳ hành kinh.

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

course ngoại động từ /ˈkɔrs/

 1. Săn đuổi (thỏ).
 2. Cho (ngựa) chạy.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

course nội động từ /ˈkɔrs/

 1. Chạy.
 2. Chảy.
  blood courses through vein — máu chảy qua tĩnh mạch

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

course /ˈkɔrs/

 1. (Thơ ca) Ngựa chiến; con tuấn mã.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
course
/kuʁs/
courses
/kuʁs/

course gc /kuʁs/

 1. Sự chạy.
  Au pas de course — theo bước chạy
 2. Cuộc thi chạy, cuộc đua chạy.
  Course cycliste — cuộc đua (chạy) xe đạp
 3. Hành trình, cuốc.
  Faire une longue course en montagne — làm một cuốc leo núi dài
 4. Sự đi lại mua hàng; sự mua hàng; hàng mua được.
  Faire des courses dans les magasins — đi mua hàng ở các cửa hàng
  Rapporter ses courses — đem hàng mua được về nhà
 5. (Hàng hải) Sự đi cướp bóc (của tàu cướp biển).
 6. Sự chạy vạy.
  Faire plusieurs courses pour une affaire — chạy vạy nhiều về một công việc
 7. Sự vận hành (tinh tú); sự trôi qua (thời gian).
  La course du temps — sự trôi qua của thời gian
 8. (Kỹ thuật) Sự chạy; khoảng chạy (của pittông).
 9. (Số nhiều) Việc đua ngựa.
  Le monde des courses — giới đua ngựa
  à bout de course — kiệt sức
  au plus haut de sa course — tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp
  course de taureaux — cuộc đấu bò
  en fin de course — lúc tàn cuộc
  être dans la course — (thân mật) biết rõ, biết rành
  hors de course — không dùng được nữa
  n'être pas dans la course — (thân mật) không biết tùy thời, không biết thích nghi hoàn cảnh

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi