Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

  1. Dĩ: thôi; nhiên: như thường

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ziʔi˧˥ ɲiən˧˧ji˧˩˨ ɲiəŋ˧˥ji˨˩˦ ɲiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟḭ˩˧ ɲiən˧˥ɟi˧˩ ɲiən˧˥ɟḭ˨˨ ɲiən˧˥˧

Phó từSửa đổi

dĩ nhiên trgt.

  1. (xem từ nguyên 1) Tất nhiên phải thế thôi.
    Lười học thì dĩ nhiên sẽ trượt.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi