Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

courses

  1. Động từ course chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi