Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tət˧˥ ɲiən˧˧tə̰k˩˧ ɲiəŋ˧˥tək˧˥ ɲiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tət˩˩ ɲiən˧˥tə̰t˩˧ ɲiən˧˥˧

Tính từ

sửa

tất nhiên

  1. Chắc chắn, nhất định phải như vậy, không thể khác được.
    Muốn tiến bộ tất nhiên phải cố gắng nhiều.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa