Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨï̤ŋ˨˩ tɨ̰ʔ˨˩tʂïn˧˧ tɨ̰˨˨tʂɨn˨˩˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂïŋ˧˧˨˨tʂïŋ˧˧ tɨ̰˨˨

Danh từ sửa

trình tự

 1. Sự sắp xếp lần lượt, thứ tự trước sau.
  Kể lại trình tự diễn biến trận đấu.
  Theo trình tự thời gian.
 2. (Hóa sinh) Cấu trúc bậc một của các đa phân tử sinh học.
  Nó là trình tự sắp xếp của các đơn phân.
  Trình tự DNA
  Trình tự gen.

Dịch sửa

Trong hóa sinh

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa