Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ tʰɨə̤ŋ˨˩tʰəwŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˧tʰəwŋ˧˧ tʰɨəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˧tʰəwŋ˧˥˧ tʰɨəŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thông thường

  1. Thường có, thường thấy ở nhiều nơi.
    Cách ăn mặc thông thường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa