Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ tʰɨə̤ŋ˨˩tʰəwŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˧tʰəwŋ˧˧ tʰɨəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˧tʰəwŋ˧˥˧ tʰɨəŋ˧˧

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

thông thường

  1. Thường có, thường thấy ở nhiều nơi.
    Cách ăn mặc thông thường.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi