Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ tʰɨə̤ŋ˨˩tʰəwŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˧tʰəwŋ˧˧ tʰɨəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˧tʰəwŋ˧˥˧ tʰɨəŋ˧˧

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

thông thường

  1. Thường có, thường thấy ở nhiều nơi.
    Cách ăn mặc thông thường.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa