Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ziəʔən˧˥ ɓiən˧˥jiəŋ˧˩˨ ɓiə̰ŋ˩˧jiəŋ˨˩˦ ɓiəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟiə̰n˩˧ ɓiən˩˩ɟiən˧˩ ɓiən˩˩ɟiə̰n˨˨ ɓiə̰n˩˧

Phó từ

sửa

diễn biến

  1. diễn tả cái gì đó hiện đang xảy ra ngay thời điểm đang nói hoặc cũng có thể là mô tả lại.


Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)